V naší ordinaci poskytujeme tyto služby

Poskytuji diagnostickou a léčebně preventivní péči pro dospělé v rozsahu všeobecného lékařství. Současně navazuji na odborné služby ambulantních specialistů a na nemocniční péči s přihlédnutím k závažnosti onemocnění pacienta.

Poskytuji standardní i nadstandardní péči, konzultace a poradenství, preventivní programy, očkování (proti tetanu, chřipce, hepatitidě, klíšťové encephalitidě, apod.).

Provádím preventivní prohlídky pro své registrované pacienty bezplatně 1x za dva roky.

Provádím vyšetření pro prevenci rakoviny střev bezplatně pro pacienty od 50 let věku, pro mladší zájemce s poplatkem dle ceníku úkonů.

Provádím drobné chirurgické výkony a ošetření ran.

Provádím laboratorní odběry přímo v ordinaci.

Provádím interní předoperační vyšetření.

Provádím návštěvní službu v bytě pacienta.

Provádíme dále:
  • odběry krve
  • vyšetření sedimentace
  • vyšetření saturace krve kyslíkem pulsním oxymetrem
  • výtěry
  • vyšetření CRP (C-reaktivního proteinu) a FOB - krvácení do GI traktu speciálním přístrojem
  • vyšetření stolice na okultní krvácení (od 50 let věku je hrazeno v určitých intervalech zdravotními pojišťovnami)
  • aplikaci injekcí
  • převazy a ošetření ran

Posuzuji zdravotní způsobilost pro získání řidičského průkazu, potravinářských průkazů, zbrojního průkazu, svářečských průkazů, provádím vstupní, periodické, výstupní a mimořádné prohlídky do zaměstnání.

Na základě smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem poskytuji léčebně preventivní péči zaměstnancům závodu dle platné legislativy a dle příslušného ceníku. Lze zajistit i preventivní očkování zaměstnanců.

V naší ordinaci máte možnost objednat se na vyšetření - šetříme váš čas.

Nabízíme vlídné prostředí v bezbariérové ordinaci.

Zpět na úvod

Poskytované služby


Zobrazit na mapě

Zavedená ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází v centrální části městského obvodu Litvínov 8 - Hamr a Janov, v budově zdravotního střediska Medijanov, s.r.o. Do ordinace je bezbariérový přístup.

Design & webmaster: Karel Šístek © 2014, 2019 s využitím OpenClipart