Ceník úkonů, nehrazených zdravotními pojišťovnami

Aktualizováno, platnost ceníku od: 1. 1. 2019

Úkon Cena
Vyšetření k vystavení nebo prodloužení řidičského průkazu600,- Kč
Vyšetření a vydání posudku k držení střelné zbraně600,- Kč
Vstupní, preventivní, mimořádná, výstupní prohlídka600,- Kč
Vyšetření a vydání zdravotního průkazu či jiného profesního průkazu600,- Kč
Vyšetření a potvrzení přihlášky ke studiu250,- Kč
Vystavení náhradního hlášení či dokladu při ztrátě dokladu o pracovní neschopnosti, vystavení duplikátu doporučení na odborné vyšetření, při ztrátě posudku a pod.100,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pracovně lékařské služby250,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do druhého dne400,- Kč
Vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu350,- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na vlastní žádost mimo interval hrazený pojišťovnou150,- Kč
Vratná záloha na FOB test - vyšetření na okultní krvácení100,- Kč
Vyšetření a lékařský posudek před interrupcí a kosmetickými úkony600,- Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinné a hrazené zdravotní pojišťovnou200,- Kč
+ cena vakcíny
Vyplnění lékařské zprávy v žádosti o umístění do zařízení sociální péče (domovy důchodců, azylové domy, domy s pečovatelskou službou)300,- Kč
Kopírování dokumentů na žádost pacienta - cena za 1 stranu A4 5,- Kč
Odběr krve na žádost pacienta120,- Kč
Vyšetření nepojištěného pacienta600,- Kč
Vypsání bolestného350,- Kč
Vyjádření o zdravotním stavu pacienta na jeho vlastní žádost600,- Kč
Posudek pro úřad práce na vlastní žádost pacienta500,- Kč
Minimální administrativní úkon100,- Kč

Zpět na úvod

Ceník úkonů

- úkony nehrazené zdravotními pojišťovnami

Zobrazit na mapě

Zavedená ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází v centrální části městského obvodu Litvínov 8 - Hamr a Janov, v budově zdravotního střediska Medijanov, s.r.o. Do ordinace je bezbariérový přístup.

Design & webmaster: Karel Šístek © 2014, 2019 s využitím OpenClipart